همکاری با مدیریت مدرسه:

1 – همکاری و اشتراک مساعی با مدیر 

2 – ایجاد زمینه ارتباط سالم میان مدیر ، سایر معاونین و همکاران

3 – همکاری در جهت اجرای طرح های آموزشی و تربیتی

4 – ارائه ی طرح های مناسب در جهت تسهیل امور مدرسه

 

رعایت مقررات و انضباط اداری:

 

1 – حضور به موقع در مدرسه در کل روزها

2 – حضور در مدرسه حداقل 15 دقیقه قبل از اغاز به کار

 دانش آموزان

3 – بررسی و کنترل حضور و غیاب دانش آموزان و گزارش

 به مدیریت

4 – امضاء به موقع دفتر حضور و غیاب

5 – مطالعه ی دقیق و اجرای به موقع دستورالعمل ها و

بخشنامه ها

 

نظارت و کنترل بر فعالیتهای مدرسه:

 

1 – نظارت ، کنترل و ایجاد نظم در برگزاری مراسم ها

2 – نظارت بر بهداشت و پوشش دانش آموزان

3 – نظارت بر رفتار دانش آموزان در ساعات تفریح

4 – نظارت بر کار خدمتگزاران  در حفظ نظافت

 

                       مسئولیت پذیری:

 

1 – به عهده گرفتن مسئولیت مدرسه در غیاب مدیر

3 – مدیریت بر اداره کلاس در غیاب معلم مربوطه

4 – مراقبت و رسیدگی به ورود و خروج دانش آموزان در

ساعت آموزشی

5 – رسیدگی به تاخیر و غیبت دانش آموزان و گزارش به اولیاء

و مسئول مدرسه

 

همکاری در امور مختلف طبق شرح وظایف:


1 – همکاری و همیاری در سایر فعالیت های گروهی مدرسه

2 – ایجاد نظم و نظارت در برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق

امتحانی

3 – انتقال انتقادات و پیشنهادات همکاران ، اولیاء و دانش

آموزان به مدیر

 

ابتکار و خلاقیت:

 

1 – ارائه طرح های جدید و به روز جهت ارتقاء امور انضباطی و

 آموزشی

2 – ابتکار در جهت ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه

3 – ارائه شیوه های مطلوب جهت ارتباط مناسب با اولیاء و

دانش آموزان

4 – خلاقیت در ارائه روشهای تشویق و تنبیه در چهارچوب

مقررات مدرسه

 

بهبود بخشیدن به امور پرورشی:

 

1 – ارائه برنامه ها و طرح های نو و اجرای آن در مراسم

صبحگاهی  و زنگ تفریح

3 – آگاه نمودن مسئولین مدرسه از مشکلات اخلاقی و

انضباطی دانش آموزان جهت بررسی و پیگیری

4 – شرکت فعال در گروه ها


مقبولیت در محل کار:

 

1- به کارگیری ادبیات ارتباطی مناسب میان همکاران ، اولیاء

و دانش آموزان مدرسه

2 –  ارائه راهکارهای مناسب جهت ایجاد روحیه ی امیدواری ،

 نشاط و شادابی در مدرسه

3 –   تهیه برنامه ی سالانه  و تنظیم تقویم اجراییتاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 | 19:59 | نویسنده : معلم |

1- هدایت و رهبری مدرسه در غیاب مدیریت

2- بررسی و کنترل حضور و غیاب کارکنان و

گزارش هفتگی به مدیریت

3- همکاری و اشتراک مساعی در کلیه امور با مدیر مدرسه

4- همکاری و همیاری در جهت اجرای طرح های آموزشی و

پرورشی

5- نظارت بر برنامه ها و نحوه عملکرد ناظم در مدرسه

6- نظارت بر نحوه تدریس و رفتار دبیران در کلاس

7- برنامه ریزی در اداره کلاس در غیاب معلم با استفاده از نیروهای آزاد در مدرسه

8- ارائه گزارش دقیق به مدیر نسبت به مواردی که در طول روز

 در مدرسه رخ می دهد  

9- ارزشیابی عملکرد ارتباطی مشاور ، ناظم ، دبیر و کادر دفتری

 با اولیاء و گزارش آن به مدیر مدرسه

10- نظارت و کنترل دقیق همکاران در بحث طرح درس و

مشارکت در امور تدریس دانش آموزان

11- نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد همکاران در بحث کلاس

های خصوصی و فوق برنامه ها

12- انتقال انتقادات و پیشنهادات مدیر مدرسه و والدین به سایر

 همکاران

13- نظارت و کنترل دقیق در برگزاری امتحانات ، آزمون ها و . . .

14- مطالعه دقیق و اجرای به موقع دستورالعمل ها و بخشنامه

ها و ابلاغ به سایر همکاران

15- نظارت بر کار خدمتگزاران در حفظ نظافت و بهداشت

مدرسه

16- ابتکار عمل در جهت ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه

17- نظارت و کنترل دقیق بر گفتار ، کردار و رفتار دانش آموزان

18- نظارت بر انتشار فصلنامه و بروشور های مختلف

19- فعال نمودن تشکل های دانش آموزی

20- برنامه ریزی دقیق در جهت متنوع نمودن مراسم ها ی

مختلف

21- آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در مسابقات منطقه

22- تهیه و تنظیم تقویم اجرایی

23- انتشار بروشور گامی به سوی دانایی

24- برگزاری مسابقات فرهنگی داخلیتاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 | 19:56 | نویسنده : معلم |
  • آی تی نوشت
  • قالب وبلاگ